Đổi thành phố
Đăng ký
Chính sách cho người dùng ứng dụng Meete

 

I. Mục đích áp dụng:

Hệ thống ứng dụng của Công ty CP Công nghệ ELON (sau đây gọi ‘’Meete’’) gồm các ứng dụng dành cho hai đối tượng sử dụng với mục đích khác nhau, theo đó, chính sách này sẽ gồm các quy định phân biệt rõ mục đích để đảm bảo quyền lợi cho người dùng ứng dụng Meete.

Đặc biệt đối với người dùng là các địa điểm ăn uống cần sử dụng các dịch vụ marketing của Meete cần xem kỹ chính sách này.

 

II. Cập nhật

Hiện Meete có các ứng dụng và phiên bản được cập nhật liên tục. Người dùng là khách hàng sử dụng dịch vụ của các địa điểm ăn uống (sau đây gọi “khách hàng”) sẽ được thông báo qua ứng dụng và các kênh thông tin của Meete; người dùng là các địa điểm ăn uống đã hợp tác với Meete sẽ được cập nhật trực tiếp đối với các chính sách, quy định sửa đổi, cập nhật gián tiếp đối với các tính năng trên ứng dụng.

 

III. Quy định cụ thể

Quy định đối với khách hàng

Người dùng là khách hàng, sẽ tự do chọn lựa các chương trình ưu đãi hiển thị trên ứng dụng Meete, nhận giá trị của ưu đãi đó khi chọn ‘’nhận ưu đãi ngay’’ và xác nhận ‘’đồng ý’’.

Đối với các chương trình do Meete phối hợp thực hiện với các đối tác, khách hàng tham gia sẽ nhận được các quà tặng, giải thưởng, ưu đãi khác theo nội dung công bố trên mỗi chương trình.

Các hình thức gian lận, cố ý gây thiệt hại cho Meete, cho các đối tác của Meete sẽ bị gỡ bỏ tài khoản hoặc xử lý khác tùy theo mức độ vi phạm tại văn bản “điều khoản’’ của ELON.

Quy định đối với khách hàng

2.1 Dùng thử

Để dùng thử, địa điểm ăn uống có thể đăng ký trên website chính thức của Meete (www.meete.co) hoặc liên hệ với nhân viên phụ trách của Meete.

Khi dùng thử, Meete không thu bất kỳ khoản phí nào trong vòng hai đến ba tháng dùng thử. Meete chỉ tính phí khi có hơp đồng hợp tác của hai bên. Theo đó, các bên tham gia thử nghiệm sẽ được phép ngưng dùng các dịch vụ của Meete sau khi báo trước ít nhất 7 ngày.

Điều khoản cụ thể được trình bày trong ‘’biên bản thỏa thuận thử nghiệm’’ được đăng tải trên website chính thức của Meete. Hoặc xem trực tiếp các điều lệ tại đây:

Điều 1: Thời hạn và nội dung thử nghiệm

- Thời hạn thử nghiệm: 02 tháng

- Mức phí: Không thu bất kỳ chi phí nào

- Từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 đến ngày 01 tháng 02 năm 2016

- Địa điểm diễn ra:

- Nội dung: Các địa điểm ăn uống sẽ tiến hành tạo lập, chạy thử các chương trình ưu đãi và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm chăm sóc khách hàng đặt mua ưu đãi đó.

Điều 2: Quyền hạn và nghĩa vụ của hai bên

A) Bên Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ELON:

1. Quyền hạn:

- Không xét duyệt hoặc tạm dừng chương trình ưu đãi trên Meete nếu vi phạm bất kỳ quy định nào trong bản thỏa thuận thử nghiệm này.

- Tạm hoãn hoặc chấm dứt việc hợp tác thử nghiệm trong trường hợp địa điểm ăn uống không thực hiện đầy đủ bổn phận và nghĩa vụ chăm sóc khách hàng.

2. Nghĩa vụ:

- Xem xét, kiểm duyệt các chương trình ưu đãi mà địa điểm ăn uống đã tạo trước khi chạy trên Meete.

- Đảm bảo sự ổn định của ứng dụng , hỗ trợ kĩ thuật cho các địa điểm ăn uống trong quá trình thử nghiệm.

- Đảm bảo đầy đủ thời gian thử nghiệm và không lấy phí trong vòng hai tháng sử dụng ứng dụng Meete.

B) Bên địa điểm ăn uống

1. Quyền Hạn:

- Tùy chọn nội dung chương trình ưu đãi.

- Tự quyết định thời gian mở chương trình ưu đãi lên ứng dụng Meete.

2. Nghĩa Vụ:

- Hoàn thành nội dung chương trình ưu đãi trước khi chạy trên ứng dụng Meete ít nhất 2 tiếng.

- Tính toán mức ưu đãi thể hiện trên Meete phải lớn hơn hoặc bằng giá trị ưu đãi đang chạy ở các kênh khác. Mỗi chương trình ưu đãi mở ra trên Meete có thời lượng ít nhất 1 tiếng đồng hồ.

- Chăm sóc khách hàng đặt mua ưu đãi.

- Thực hiện đúng nội dung ưu đãi đã chạy trên Meete.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Trường hợp một trong hai bên đơn phương chấm dứt thoả thuận thử nghiệm phải báo cho bên kia biết chậm nhất 07 ngày trước khi ngừng.

- Những vấn đề khác về việc hợp tác không ghi trong Biên bản thỏa thuận thử nghiệm này thì áp dụng theo các quy định của Quy chế và pháp luật có liên quan về vấn đề hợp tác.

- Biên bản thỏa thuận thử nghiệm này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, công ty cổ phần công nghệ ELON giữ 01 bản, bên địa điểm ăn uống giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày:................

2.2 Hợp tác

Đối với địa điểm ăn uống ký hợp đồng hợp tác chính thức với Meete, sẽ được hướng dẫn sử dụng, hưởng các chính sách hỗ trợ từ Meete và các cam kết đi kèm theo bản hợp đồng của Meete.

Các quy định về chi phí sử dụng dịch vụ trên ứng dụng Meete thể hiện trong bảng báo giá chính thức của Meete, được chuyển tiếp, trình bày bởi nhân viên phụ trách của Meete.

Quy định về vi phạm, ngưng làm việc được thể hiện trong hợp đồng hợp tác với Meete.

Nếu có thắc mắc về chính sách này, vui lòng liên hệ với Meete qua:

Số điện thoại 0917 247 744 hoặc email partners@meete.co hoặc sales@meete.co

Meete
Tải App Meete để có nhiều ưu đãi và trải nghiệm tốt hơn
+600.000 Lượt tải về
Hơn 5.000 ưu đãi độc quyền
Meete