Chính sách mua voucher

Mỗi người được dùng:

 • Không giới hạn số mã khuyến mãi trong suốt chương trình
 • 1 thiết bị chứa mã cho mỗi hóa đơn
 • Mỗi mã chỉ
  • Dùng 1 lần/ 1 gói sản phẩm/dịch vụ/ 01 người (đối với những dịch vụ cá nhân)
  • Không hoàn lại tiền trong trường hợp giá trị gói sản phẩm/dịch vụ khách hàng sử dụng. thấp hơn giá trị của ưu đãi đã được mua.
  • Khi khách hàng dùng 1 gói sản phẩm/dịch vụ có chi phí vượt quá giá trị của ưu đãi. khách hàng cần thanh toán khoản tiền vượt qua đó trực tiếp tại cửa hàng.
  • Sử dụng tại những cửa hàng được xác nhận có áp dụng chương trình
  • Nhớ xuất trình mã ưu đãi trước khi sử dụng gói sản phẩm/dịch vụ.
  • Chỉ áp dụng trong khoảng thời gian mã có hiệu lực
  • Chỉ áp dụng trong khoảng thời gian sẽ hẹn đến không quá 30 phút, đối với những cửa hàng yêu cầu hẹn trước khi đến.
  • Không hoàn lại tiền khi khách hàng không sử dụng mã khuyến mãi
  • Không áp dụng hình chụp màn hình
  • Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mại khác tại cửa hàng
 • Hotline hỗ trợ: Meete: 0917 247 744
food background
Tải App Meete để có nhiều ưu đãi và trải nghiệm tốt hơn
+600.000 Lượt tải về
Hơn 5.000 ưu đãi độc quyền
Tải app android Meete
Tải app ios Meete
Meete