Đổi thành phố
Đăng nhập
Đăng ký
Giảm 40% toàn menu
Chia sẻ ngay!
Điều kiện áp dụng
Đánh giá
Hỏi đáp
Hình ảnh / Menu
Chỉ đường

Thời gian áp dụng:

 • Từ ngày 30/3 đến 29/6
 • Khung giờ: 8h30 - 22h30

Nội dung: Giảm giá 40% giá trị sản phẩm

 • Áp dụng toàn menu
 • Không áp dụng giảm giá menu topping

Giá trị ưu đãi:

 • Giá đã giảm: 16k - 23k
 • Giá gốc/ Giá trung bình: 39k - 57k
 • Tỷ lệ giảm: 40%

Lưu ý:

Mỗi người được dùng:

 • Không giới hạn trong suốt chương trình
 • 1 thiết bị chứa mã

Mỗi mã chỉ:

 • Dùng 1 lần khi thanh toán
 • Dùng tương đương số ly khách gọi

----

Áp dụng dùng tại quán/ mang đi

Không áp dụng giao hàng

Nhớ xuất trình mã ưu đãi trước khi đặt món

Chỉ áp dụng trong khoảng thời gian sẽ hẹn đến (Không quá 30 phút)

Khi thanh toán có thể áp dụng nhiều mã

----

Không áp dụng hình chụp màn hình     

Có thể áp dụng nhiều chương trình ưu đãi của Meete trong 1 hóa đơn

Hotline: